”Är man för dödshjälp – då jävlar hoppar folk till”

Svenska Dagbladet 10 januari 2021.

”Rätten till dödshjälp har länge varit PC Jersilds centrala debattfråga. Men i ett samtal med Mustafa Can konstaterar han att frågorna om fosterdiagnostik och genmodifiering egentligen är ännu intressantare.”

Böcker