Åsa & Mårten Wikforss – Därför demokrati: om kunskap och folkstyret

Vetenskap & Folkbildning 24 oktober 2022.

VoF på Bokmässan 2022. Därför demokrati – om kunskapen och folkstyret, med Åsa Wikström och Mårten Wikström Samtal om demokratins fördelar och sårbarhet samt om det opålitliga informationslandskapet, polarisering och populistiska strömningar.

Böcker