Åsa Wikforss glasklara bok framkallar en pockande bävan

Dagens Nyheter 11 oktober 2023.

”Filosofiska klarlägganden” är en strålande pedagogisk tidsstudie om vad information gör med vår verklighetsuppfattning. Allra mest intressant blir boken när Åsa Wikforss blickar framåt och gör förutsägelser – i synnerhet när hon har fel, skriver Johan Hilton.

Det finns en populär myt om den tidigare kinesiske premiärministern Zhou Enlai. 1972 ska han ha fått frågan om hur han såg på konsekvenserna av den franska revolutionen 200 år tidigare och svarat: ”För tidigt att säga.”

Mycket talar för att det rör sig om en faktoid, att översättaren blandade ihop franska revolutionen med studentrevolten 1968. Men anekdotens kärna håller: det dröjer ofta innan vi förstår följderna av en omvälvande händelse. Fram till dess har vi egentligen bara att studera dammolnen i dess efterföljd.

Böcker