Att läsa världen med Torbjörn Elensky

Signumpodden 13 december 2022.

Det nya avsnittet av Signumpodden gästas av författaren Torbjörn Elensky. Samtalet utgår från boken Absolut text: Om att läsa världen (Fri tanke, 2021) och rör sig kring ett tema som går som något av en röd tråd genom Torbjörns författarskap – frågan om språkets förhållande till verkligheten. Det blir ett samtal om att läsa och skriva, om benämnandets kraft, om det paradisiska urspråket, om världens grammatik, om matematik och mycket annat.

Böcker