Absolut text
Om att läsa världen

Torbjörn Elensky

225:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven September 2021
  • 204 Sidor
  • ISBN: 9789189139930
  • Utgiven September 2021
  • ISBN: 9789180203777
Absolut text, boundAbsolut text, pocketAbsolut text, ebookAbsolut text, audiobook

En baksidestext är som ett fönster som öppnar mot boken. Särskilt ironiskt blir detta då boken du håller i din hand handlar om textens, ordens, språkets relationer till verkligheten som vi upplever den. 

Men språket kan aldrig uttömma hela upplevelsen, orden förmår inte sammanfatta alla fakta, inom denna korta texts ramar ryms inte hela boken. Nej, för att förstå den måste du börja läsa, träda in i textens underbara värld, upptäcka dess sammanhang och avtäcka dess djupare meningar. 

Denna baksidestext förhåller sig till själva boken Absolut text, som boken förhåller sig till världen. Så stäng fönstret och öppna pärmen. – Tag och läs. 

Detaljer
  • Utgiven September 2021
  • 204 Sidor
  • ISBN: 9789189139930
  • Utgiven September 2021
  • ISBN: 9789180203777