Blanda inte bort korten om hedersförtrycket

Göteborgs-Posten 14 november 2013.

Våra erfarenheter från många års arbete med ungdomar som utsätts för hedersförtryck gör att vi saknar tilltro till forskare och andra debattörer som vill blanda bort korten. Paulina de los Reyes auktoritet i frågan vilar på bräcklig grund, skriver Eduardo Grutzky och Lars Åberg.

Böcker