Boksamtal: ”Dagbok från akuten”

P1 Morgon 26 september 2022.

Tredubbel bemanning sedan 1990-talet och ungefär samma antal patienter. Men trots det är det långa köer och stort missnöje inom vården. Debattören Hanne Kjöllers nya bok ”Dagbok från akuten” handlar om akutsjukvården. Det är en redogörelse inifrån den moderna svenska sjukvårdens väggar.

Böcker