Dagbok från akuten

Hanne Kjöller

Kommer september 2022.
Dagbok från akuten, boundDagbok från akuten, pocketDagbok från akuten, ebookDagbok från akuten, audiobook

När Hanne Kjöller strax före pandemin tog jobb i vården igen efter att ha arbetat i många år som journalist och författare började hon föra dagbok. Dagbok från akuten är både en personlig journal och ett journalistiskt gräv direkt från golvet inne i den svenska vården.

Vilka besöker akuten en vanlig söndagkväll? Behöver alla verkligen akutvård? Kan man effektivisera organisationen utan att göra avkall på patienternas trygghet och säkerhet? Hur råder vi bot på den omfattande förpappringen? Är problemet verkligen för lite resurser och inte snarare orimliga förväntningar på undersökningar som bara fyller journalerna utan att göra patienterna friskare? Det är några av de frågor som söker sina svar i denna akuta dagbok från akuten.

Detaljer
  • Utgiven september 2022
  • ISBN: 9789189526495