Boktips: Från prosalyrisk språkflod till mänskligt minne

Magasin Opulens 20 oktober 2021.

Magasin Opulens skriver om Absolut text. ”Grundtanken bakom Absolut text är enkel, men ändå komplex. Torbjörn Elensky har forskat i vitt skilda ämnesområden för att hitta större samband. Saken är den att allting, precis allting i tillvaron kan läsas som ett språk. Både i böcker, men även i Naturens bok.”

Böcker