Bortfallen källhänvisning i ”Heder och samvete”

En källhänvisning har fallit bort i ”Heder och samvete”. Avsnittet om de fyra akademiska perspektiven på hedersrelaterat våld och förtryck på sid 157-160 bygger till största del på en intervju med Devin Rexvid, som forskar i socialt arbete vid Umeå universitet.

Böcker