Dagens Nyheter recenserar ”Mörkret vid tidens ände” av Ulf Danielsson

Dagens Nyheter 27 juli 2015.

”Danielssons bok är inte endast god – för att inte säga nödvändig – populärvetenskap. Den tar oss också till den absoluta fronten i forskningen om universums uppbyggnad.

Böcker