Daniel Lindvall skriver för Dagens arena

Västvärlden genomlever i dag en demokratikris som i sig blivit ett hot mot vårt klimat. Ska demokratin klara att agera mot klimathotet måste vi stå upp emot den framväxande klimatfientliga auktoritära populismen, skriver Daniel Lindvall, huvudsekreterare i den statliga Demokratiutredningen, i Dagens Arenas serie om hoten mot demokratin.

Böcker