Därför är coronavaccinet inget att oroa sig över

Svenska Dagbladet 15 december 2020.

”Rädslan för allvarliga biverkningar har gjort allt fler skeptiska till att vaccinera sig. Men även om riskerna aldrig helt går att eliminera är de ofta överdrivna och inte sällan ett utslag av desinformation eller missförstånd.”

Ulf Ellervik skriver i SvD.

Böcker