”Därför är desinformation ett hot mot demokratin”

Lära från Lärda Podcast 11 oktober 2021.

Fredrik Hillerborg intervjuar Åsa Wikforss om Därför demokrati.

”I programmet pratar vi bl.a. om betydelsen av kunskap för ett fungerande folkstyre. Vi pratar om varför desinformation blivit ett ökande hot mot demokratin. Och vi pratar om vilket ansvar som ligger hos techbolag, journalister, forskare och politiker.”

Böcker