”Därför biter inte förnuftet på människans känsloliv”

DN: Aase Berg: ”Som absolut motpol till formuleringskravet på ateisten, hittar vi new age-utövaren, en av Sturmarks dissningsfavoriter. Att studera new age genom förnuftets lins slipar även förmågan att iaktta och argumentera mot mer avancerad form av religion. Inom new age går det faktiskt inte att vara smart. Jag vet. Jag har testat.”

Böcker