Upplysning i det 21:a århundradet

Christer Sturmark

:-:-52:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven mars 2015
  • ca 500 Sidor
  • ISBN: 9789187513848
  • ISBN: 9789176097144
Upplysning i det 21:a århundradet, boundUpplysning i det 21:a århundradet, pocketUpplysning i det 21:a århundradet, ebookUpplysning i det 21:a århundradet, audiobook

Detta är en bok för att alla som intresserar sig för frågor om sanning och lögn, om själen, vetenskap, hokuspokus och meningen med livet ska få del av några verktyg för att stärka förmågan att genomskåda bluff, vidskepelse och orimliga påståenden. Många frågeställningar konkretiseras genom exempel och tanke­experiment.

Upplysning i det 21:a århundradet tar sig också an ett stort antal av vår tids besvärligaste och samtidigt politiskt känsliga frågor: Grundtesen är att världen behöver återuppväcka upplysningstraditionens ideal med tilltro till förnuftet, en sekulär etik och politik och ett förkastande av religiösa dogmer.

Christer Sturmark uttrycker en stark tro på människan, samtidigt som han går hårt åt samtidens intellektuella tankelättja och alla dem som gillar att halka fram till slutsatser. Han vill återuppväcka upplysningstraditionens värden och ideal så att människan kan träda ut ur sin självförvållade omyndighet.

Boken är en vidareutveckling av temat i författarens förra bok Tro och vetande 2.0. Boken har också en fortsättning på författarens webbsida www.sturmark.se.

Med förord av Lena Andersson.

 

Sagt om boken:

”Den här boken är ett uppfriskande bidrag till att sprida upplysningstänkandet. Och förnuftets kritiska röst behövs sannerligen i vår tid.”

– Annika Borg, doktor i teologi och präst

”Vi kan aldrig fly förnuftet om vi vill leva i en anständig och human värld.”

– Lena Andersson, författare

”En ytterst stimulerande bok för den som vill få underlag för eget tänkande om de stora livsfrågorna.”

– Bengt Westerberg, f. d. partiledare och vice statsminister

Detaljer
  • Utgiven mars 2015
  • ca 500 Sidor
  • ISBN: 9789187513848
  • ISBN: 9789176097144