Därför demokrati – om kunskapen och folkstyret

Sveriges television 14 september 2021.

Filosofen och ledamoten i Svenska Akademien, Åsa Wikforss, oroas över hur brist på kunskap och spridning av falsk information på sociala medier kan leda till att demokratin bryts ner.

Niklas Ekdal intervjuar henne om nya boken Därför demokrati.

Böcker