Därför måste klimatkrisen bekämpas lika kraftfullt som fascismen

Dagens Nyheter 2020-02-09.

Om vi inte hejdar den globala upphettningen hotas fundamenten för vår demokrati. Därför ska klimatkrisen bemötas med samma resoluta handlingsvilja som när fascismen besegrades under andra världskriget, skriver Daniel Lindvall.

Böcker