Upphettning

Kjell Vowles, Martin Hultman, Daniel Lindvall

:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven Januari 2020
  • 344 Sidor
  • ISBN: 9789188589354
  • Utgiven Januari 2020
  • ISBN: 9789178195022
Upphettning, boundUpphettning, pocketUpphettning, ebookUpphettning, audiobook

Vi står inför en existentiell utmaning med förändrade villkor för allt liv på jorden. Samtidigt genomgår den moderna demokratin sin värsta kris sedan andra världskriget. Är hotet mot demokratin och den globala upphettningen två kriser som går ihop till en ödesdiger storm? Eller finns det vägar mot minskade utsläpp och en stabil demokratisk framtid?

Upphettning är en djupdykning i klimatförnekelse som politisk rörelse. Utifrån aktuell forskning diskuterar boken de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på vårt demokratiska styrelseskick utifrån frågeställningar som: Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatfrågan? Varför motsätter sig den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt klimatvetenskap?

Rättelser till sakfel i boken 2020-02-17

“Den här boken är angelägen för att den i detalj avslöjar sambanden mellan förnekelsen av klimathotet och undergrävandet av demokratin och det öppna samhället.” 

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH

”Med imponerande kunskapsbredd ger boken en insiktsfull, engagerande och hoppingivande förståelse för hur demokratisk drivna samhällstransformationer kan övervinna fossilekonomins djupt rotade strukturer.”

Björn-Ola Linnér, professor vid Tema Miljöförändring med inriktning internationell klimatpolitik

”Upphettning är en heltäckande och lärd exposé av klimatkrisen historia i världen och i Sverige, globalt och lokalt. Rekommenderad läsning för alla i klimatkrisens tidevarv.”

Gustaf Arrhenius,VD, Institutet för framtidsstudier, professor i praktisk filosofi

”Detta är en efterfrågad och mycket viktig bok för alla som vill förstå en av samtidens viktigaste debatter: den av människan skapade globala klimatkrisen och hur det kommer sig att vissa grupper i samhället förnekar att krisen överhuvudtaget existerar.”

Ann-Kristin Bergquist, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet

Detaljer
  • Utgiven Januari 2020
  • 344 Sidor
  • ISBN: 9789188589354
  • Utgiven Januari 2020
  • ISBN: 9789178195022