De vill bota jorden – men med fel medicin

Aftonbladet 4 maj 2021.

Demokratin är ung, skör och ständigt under attack, därom är många överens, oavsett politisk hemvist. Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö, båda välkända professorer i praktisk filosofi, ställer i boken Folk & Vilja såväl diagnos som ordinerar bot. Och det är bråttom: demokratins och mänsklighetens överlevnad står på spel.

Böcker