Folk & Vilja
Ett försvar av demokratin i vår tid

Folke Tersman, Torbjörn Tännsjö

239:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven september 2020
  • 234 Sidor
  • ISBN: 9789188589637
  • Utgiven September 2020
  • ISBN: 9789178198009
Folk & Vilja, boundFolk & Vilja, pocketFolk & Vilja, ebookFolk & Vilja, audiobook

En av världshistoriens viktigaste men också sköraste skapelser – demokratin – är idag hotad, även i stater med lång tradition av folkstyre. Vissa tänkare hänvisar till filterbubblor och sociala medier medan andra pekar på migrationsströmmar och de konflikter och känslor de leder till – med påföljande succéer för politisk populism.

Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö, två av landets ledande politiska filosofer, pekar ut helt andra orsaker och lösningar. Under senare år har enorm makt överförts till globala, icke-politiska aktörer, över vilka medborgarnas inflytande i stort sett är obefintligt. Det gör det samtida demokratiföraktet rationellt, och endast om demokratin etableras både på arbetsplatser och på global nivå kommer demokratin på nationell nivå att kunna räddas.

Folk & vilja är en ny historia om demokratins djup, räckvidd och yttersta mening – berättad via tydliga svar på avgörande frågor: Om demokrati har en inbyggd utjämnande effekt, varför är våra demokratier så ojämlika? Demokrati är folkstyre – men vilket är ”folket” som skall styra? Hur ska företag och offentlig verksamhet demokratiseras utan att den grundläggande ägandeformen rubbas? Och hur ska framtidens globala styre se ut för att demokratin inte ska bli en parentes i världshistorien?

Läsguide till boken finns här

Detaljer
  • Utgiven september 2020
  • 234 Sidor
  • ISBN: 9789188589637
  • Utgiven September 2020
  • ISBN: 9789178198009