Debatt: Generaliseringar hindrar effektiv hjälp

Göteborgsposten 10 november 2013.

”I debatten om hedersvåld är förklaringar som fokuserar på kultur problematiska för att de antingen bidrar till en kulturrelativistisk hållning som förringar våldet eller cementerar föreställningen att det våld som drabbar ungdomar med invandrarbakgrund endast kan förklaras och hanteras med utgångspunkt i så kallad hederskultur, skriver professor Paulina de los Reyes.”

Böcker