Debatten om löntagarfonderna formade det moderna Sverige

Svensk Tidskrift 13 oktober 2023.

Historikern Rikard Westerbergs avhandling ”Socialists at the Gate: Swedish Business and the Defense of Free Enterprise 1940 – 1985” (2020) var ett mycket viktigt bidrag till historien om det moderna Sverige. Näringslivets roll som samhällsaktör har visserligen på senare år fått viktiga bidrag genom en rad böcker från Ekerlids förlag (en rad företagarbiografier) och från förlaget Näringslivshistoria. Den mycket flitige författaren Anders Johnson många bidrag har betytt mycket för förståelsen av den betydelse individer från näringslivssfären haft i det perspektivet. Johnsons Curt Nicolin-biografi (Curt Nicolin: ingenjör, direktör, debattör, 2021) är ett av de viktigaste.

Westerbergs bok om löntagarfondsstriden ”Sista striden det är” (Fri Tanke, 2023) är det senaste men förhoppningsvis inte det sista bidraget till kunskapen om näringslivets insatser i samhällsdebatten. Minnet av den stora demonstrationen mot löntagarfonder 1983 har ägnats en hel del uppmärksamhet i år 40 år senare men fokus har då främst varit på hur förslaget växte fram, på själva debatten samt på fondernas avveckling när Carl Bildt tog över som statsminister 1991.

Böcker