”Demokratier dör numera långsamt, och inom ramarna för demokratin och lagen.”

Sydsvenskan 9 oktober 2022.

Forskningen visar att avdemokratisering sker i ”tusen små steg” som var för sig ter sig mindre hotfulla men som tillsammans avvecklar demokratin. Det skriver Staffan I Lindberg, Åsa Wikforss och Mårten Wikforss.

Böcker