Demokratin är inte en patient som kan räddas av någon dunderkur

Respons 25 oktober 2021.

Martin Gustavsson skriver i tidningen Respons om Åsa Wikforss bok Därför demokrati.

”Filosofiprofessorn Åsa Wikforss använder också detta argument i Därför demokrati – Om kunskapen och folkstyret (till vilken också hennes bror Mårten Wikforss bidragit, Fri Tanke, 2021). Hennes uppfattning är att de kollektiva demokratiska beslutens rättmätiga område tydligt kan avgränsas från experternas domän genom distinktionen fakta/värde”

Böcker