Demokratin i USA bättre än sitt rykte

Dagens Industri.

”Den som vill ha en systematisk genomgång av argumentationen i demokratidebatten bör läsa nyutkomna ”Folk och vilja” av filosofiprofessorerna Torbjörn Tännsjö och Folke Tersman. De påminner om att demokrati inte nödvändigtvis leder till korrekta beslut eller till bra beslut. Och demokrati främjar jämlikhet egentligen bara på ett sätt, fördelning av politiskt inflytande.”

Läs Tobias Wikströms ledare om amerikansk demokrati, där han rekommenderar Tännsjös och Tersmans bok Folk och vilja.

Böcker