Demokratins säkerhetsmekanismer är hotade

DN 11 oktober 2017.

”Tiderna är oroliga, gränserna för det acceptabla förflyttas dagligen, och demokratins vara eller icke vara är beroende av de goda krafternas agerande. Men de goda krafterna behöver hjälp, och en hel del av den hjälpen finns i Olle Wästbergs och Daniel Lindvalls bok ”Folkstyre i rädslans tid”.”

Héidi Fried recenserar Folkstyret i rädslans tid i DN

Böcker