Den omhuldade islamisten

Katolskt magasin 7 november 2023.

Denna bok kan mycket väl vara den viktigaste i sitt slag som publicerats i Sverige, på grund av dess mängd konkret information om de islamistiska och jihadistiska miljöernas framväxt i Sverige de senaste decennierna. Och om reaktionerna – länge uteblivna! – på denna utveckling.

Böcker