Det goda tvivlet är en omsorg om sanningen

Svenska Dagbladet 24 augusti 2019.

Den filosofiska skepticismen, som ifrågasätter möjligheten av objektiv kunskap, avfärdas ofta för sin inneboende relativism. En ny biografi över den skotske 1700-talsfilosofen David Hume visar att tvivlet i stället kan vara ett sätt att ta sig in i och förbi osäkerhetens tillstånd.

Böcker