James A. Harris

James A. Harris

James A. Harris är professor och prefekt vid institutionen för historisk filosofi, vid Saint Andrews-universitetet i Skottland. Hans forskning fokuserar på tidigmodern filosofi samt filosofi från Upplysningen.

Böcker

I Media