Det osynliga våldet

Annika Borg skriver i Kyrkans Tidning: Nyligen utkom boken Heder och samvete, skriven av Eduardo Grutzky och Lars Åberg. Det är en skakande bok. Våldet är ständigt närvarande i dessa barns och ungas liv. Daskar, slag och annan fysisk bestraffning är en uppfostringsmetod, inte engångsföreteelser.

Böcker