Dissensus. Drömmar och mardrömmar i demokratins idéhistoria

Svenska Dagbladet 9 juni 2021.

Två nya böcker lyfter fram populismen som en fara för demokratin. Carl Rudbeck läser varningarna – men undrar varför författarna utelämnar det hot mot demokratin som byråkratin i Bryssel utgör.

Böcker