Edens Bakgård recenseras i Sydsvenskan

Sydsvenska Dagbladet 4 september 2009.

Med drömmarna inom räckhåll – Ann Heberlein beskriver P C Jersilds nya roman som en dystopi som ändå inger hopp.

Böcker