En moralisk grammatik för att bättre leva i antropocen

Respons Mars 2022.

Aristoteles ses av Klas Grinell som den avgörande samtalspartnern inför de nödvändiga omställningar som väntar. Aristoteles moralfilosofi handlar om hur man får människan att blomstra och det kan hon bara göra i ett välfungerande ekosystem, menar Grinell. Det är dock inte helt lätt att skilja mellan vad som är uttolkning av Aristoteles och Grinells egna samtidsfunderingar.

Böcker