Eudaimonia
Om det goda livet i klimatomställningens tid

Klas Grinell

198:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven Augusti 2021
  • 223 Sidor
  • ISBN: 9789189139855
  • Utgiven Augusti 2021
  • ISBN: 9789180203760
Eudaimonia, boundEudaimonia, pocketEudaimonia, ebookEudaimonia, audiobook

När ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och individuell tillfredsställelse riskerar ekologisk kollaps, vad kan vi då eftersträva istället? Frågan är angelägen i klimatomställningens tid, då vi inte endast behöver hitta nya sätt att resa, producera och konsumera, utan också nya sätt att handla, tänka och leva.

Med utgångspunkt i Aristoteles filosofi påminner idéhistorikern Klas Grinell om det antika idealet om mänsklig blomstring, eudaimonia. Snarare än att sträva efter tillväxt som ett yttersta värde behöver politiken riktas mot att utveckla medborgarnas möjligheter att leva hållbart och gott. Istället för att försöka bemästra naturen bör människan försöka återfinna sin plats i den och söka en lycka som inte beror av förgiftning, artdöd och global uppvärmning.

Eudaimonia är en läsvänlig och sakkunnig redogörelse för Aristoteles livsfilosofi, som i den antika tankevärlden finner stoff till nya etiska och politiska horisonter och mer framkomliga vägar mot mänsklig blomstring.

Detaljer
  • Utgiven Augusti 2021
  • 223 Sidor
  • ISBN: 9789189139855
  • Utgiven Augusti 2021
  • ISBN: 9789180203760