Ett enda liv – tre analyser

Filosofen Martin Hägglunds bok Vårt enda liv har tagit världen och samhällsdebatten med storm. Utifrån idén att även ateister har och behöver en (sekulär) tro utvecklar han tankar om människans behov av ett mer jämlikt samhälle. Men även den moderna fysiken har förklaringar till våra inre upplevelser, något Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, utforskar i Världen själv. Han argumenterar för skillnaden mellan modell och verklighet – universum är inte matematik. Tillsammans med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson samtalar Danielsson och Hägglund om vad människan egentligen är och vad ett gott samhälle kan vara. Programledare: Johar Bendjelloul, journalist.

Böcker