Ett ljust inre

Modern Psykologi 16 Mars 2022.

Människan har en unik förmåga att föreställa sig framtiden, planera och tänka abstrakt. Neurologen David Bäckström gör en djupdykning i hjärnans mest särpräglade egenskap – fantasin.

Böcker