Fantasi

David Bäckström

239:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven augusti 2022
 • Släppdatum 2022-08-24
 • Recensionsdatum 2022-09-07
 • 268 Sidor
 • ISBN: 9789189139077
 • Utgiven 2022
 • ISBN: 9789189139114
Fantasi, boundFantasi, pocketFantasi, ebookFantasi, audiobook

Är ditt inre liv rikare än andras? 

Svaret är ja.

Människor är, som en effekt av våra frontala hjärnbarker, inte byggda för nuet. Som art är vi hyperprefrontala. Vi reflekterar ständigt över framtiden och sådant som är avlägset den plats där vi befinner oss. 

Den här boken är berättelsen om en förmåga som i grunden förändrar hela världen genom sin existens; en förmåga som får oss att utforska, lära oss, planera och tänka abstrakt – på ett konkret sätt. Vi kallar den fantasi. 

Fantasin har av allt att döma inte någon motsvarighet hos andra djur, åtminstone i dess starka och utvecklade form. Med fantasi kan vi se oss själva i andra, spegla varandras medvetanden, och expandera tillvaron genom att tänka oss framtiden och andra världar.

 

Detaljer
 • Utgiven augusti 2022
 • Släppdatum 2022-08-24
 • Recensionsdatum 2022-09-07
 • 268 Sidor
 • ISBN: 9789189139077
 • Utgiven 2022
 • ISBN: 9789189139114