Fantasi

David Bäckström

Kommer augusti 2022.
Fantasi, boundFantasi, pocketFantasi, ebookFantasi, audiobook

Vi människor äger en enastående förmåga. Den får oss att planera, lära oss, utforska och tänka abstrakt – på ett konkret sätt.

Fantasi är en unik egenskap, som av allt att döma inte har motsvarigheter hos andra djur, åtminstone i dess starka och utvecklade form. Med fantasi kan vi se oss själva i andra, spegla varandras medvetanden, och expandera tillvaron genom att tänka oss framtiden och andra världar. 

I Fantasi berättar David Bäckström om hur denna förmåga tar en plats bland våra sinnen – som ett inre sjätte sinne. Den mänskliga hjärnan är det mest komplexa fenomen vi känner till i universum. Och fantasin är hjärnans mest särpräglade egenskap.

 

Detaljer
  • Utgiven augusti 2022
  • ISBN: 9789189139077