Fantasin tjänar ett kollektivt ändamål – att föra idéer vidare

Modern Psykologi Mars 2022.

Människan har en unik förmåga att föreställa sig framtiden, planera och tänka abstrakt. Neurologen David Bäckström skriver om hjärnans mest särpräglade egenskap: fantasin.

Böcker