Farshid Jalalvand bjuder på en frejdig språngmarsch genom lärdomshistorien

Sydsvenskan 12 April 2022.

”Farshid Jalalvand representerar en ny och välkommen röst i vårt populärvetenskapliga landskap”, skriver Torgny Nordin efter att ha läst ”Apan & filosofen”.

Böcker