Apan & Filosofen
Evolutionära svar på filosofiska frågor

Farshid Jalalvand

229:-:-99:-144:-

Köp

Via Extern sida

Alternativ
Detaljer
 • Utgiven mars 2022
 • 164 Sidor
 • ISBN: 9789189139398
 • Utgiven 2022
 • ISBN: 9789189139138
 • Utgiven januari 2023
 • ISBN: 9789189733503
Apan & Filosofen, boundApan & Filosofen, pocketApan & Filosofen, ebookApan & Filosofen, audiobook

I modern tid har en djup spricka bildats mellan naturvetenskapen och filosofin – ämnena framstår som oförenliga. Men allt vetande har egentligen samma grund: att försöka förklara verkligheten, livet, naturen, människan och samhället. 

Apan & Filosofen är idé- och vetenskapshistoria som med lätt hand tar läsaren med från Homo sapiens första stapplande steg till vår tids genredigering och utveckling av framtidens hybridorganismer – Homo sphinx.

Farshid Jalalvand vänder sig till den filosofiska traditionen och till evolutionsvetenskapen för att besvara frågorna: Vad är meningen med livet? Var kommer människans moral ifrån? Vad är ett jag? Hur formbar är människan? Vad föranleder samhällets uppgång och kollaps? 

Detaljer
 • Utgiven mars 2022
 • 164 Sidor
 • ISBN: 9789189139398
 • Utgiven 2022
 • ISBN: 9789189139138
 • Utgiven januari 2023
 • ISBN: 9789189733503