”Förnuftig blir bara den som möter motstånd”

Svenska Dagbladet 29 april 2019.

Recension av Peter Gärdenfors i Svenska Dagbladet. ”Vårt förnuft är inte i första hand ett verktyg för att komma fram till välgrundade slutsater och beslut, utan för att övertyga andra om fördelen med det vi råkar tycka. Det menar i alla fall författarna till Förnuft och fördom, som kritiserar den traditionella bilden av rationaliteten som en privatsak.”

Böcker