Förstår vi hur hotade vi är av klimatförändringarna?

Dagens Nyheter 15 augusti 2018.

Klimatförändringarna är väldiga och själlösa krafter som inte bryr sig ett dugg om människors liv och hälsa. Ulf Danielsson manar till större allvar i klimatdebatten.

Böcker