Från djupläsning till skummande

Axess 10 oktober 2023.

Joel Halldorf beskriver i sitt senaste verk hur förändringar i bokens form och tillgänglighet ändrat vårt sätt att läsa, skriver Jakob Sjövall.

Joel Halldorf tar i Bokens folk (Fri Tanke) upp ett roligt och intressant ämne, nämligen hur böcker och läsning har förändrats genom historien. Det handlar alltså om den fysiska boken som objekt, mer än om dess innehåll. Halldorf skriver om hur – om läsaren ursäktar den omständliga frasen – textens materialitet har utvecklats och påverkat hur vi läser.

Det är intressantare än man till en början kan tro. Vid en ytlig översikt kan man tycka att böcker har varit sig ganska lika de senaste knappa 2 000 åren, sedan man övergav papyrusrullen till förmån för det så kallade kodexformatet – det behändiga formatet vi är vana vid, med sidor samlade mellan två pärmar. Halldorf visar dock att bokhistorien är mer komplex och betydligt mer intressant. Han skriver: ”Läsning är en vana som formar människor och skapar kultur. När bokens form ändras påverkar det läsningen, vilket i en förlängning får kulturella återverkningar.”

Böcker