Fysiker är också människor

Att populärvetenskapliga författare ger sig i kast med filosofiska frågor är inget ovanligt. En vanlig uppfattning – tydlig hos sådana anglo-amerikanska giganter som Stephen Hawking och Brian Greene – är att vetenskapen, och i synnerhet fysiken, är i färd med att avtäcka verklighetens sanna natur bakom sinnevärldens bedrägliga skenbilder.

Denna tankegång har djupa historiska rötter som sträcker sig ända tillbaka till Platon. I sin nya bok Världen själv tar fysikerprofessorn och den populärvetenskaplige författaren Ulf Danielsson strid med denna inställning. Resultatet är en välskriven och eftertänksam bok av det slag som har blivit Danielssons signum.

Läs mer på Axess!

Böcker