”Gedigen analys av den auktoritära populismen”

Alba.nu 8 mars 2018.

Erik Cardelús recenserar ”Folkstyret i rädslans tid” för nättidningen Alba.nu

”I den nyutkomna och brett uppmärksammade boken Folkstyret i rädslans av Olle Wästberg och Daniel Lindvall tid tas ett samlat grepp om vad som händer när folket och styret allt mer rycks isär och samhället präglas av ett vi-och-dom-tänkande.”

Böcker