Glappet mellan ord och verklighet

Axess 2021.

 

”Uttömmer orden sanningen?” undrar Torbjörn Elensky i inledningen till sin nya essäbok Absolut text. Och svarar långt senare: ”Våra försök att förstå världen genom att skildra den är dömda att misslyckas […] Som helhet är verkligheten onåbar.” Men vägen fram till den slutsatsen går via människans eviga och storslaget hoppfulla drömmar om att hitta tillbaka till ett slags genuint ”adamiskt” urspråk där tingen och namnen är ett. Detta ”guldåldersspråk” har genom millenniernas lopp dock förfallit av ”avskrifter och avdrifter, tolkningar, överlagringar, förvrängningar”. Men Elensky försöker och bemödar sig om att nå det. Boken har ju undertiteln ”om att läsa världen”.

Martin Lagerholm skriver om Torbjörn Elenskys bok ”Absolut text” i Axess.

Böcker