Gorbatjovs testamente: till socialismens försvar

Internationalen 5 oktober 2013.

”En hyllning till Sovjetunionen och socialismen, men inte som det var, utan som det kunde ha blivit.”

Böcker