Michail Gorbatjov

Michail Gorbatjov

Michail Gorbatjov blev generalsekreterare för Sovjetunionens kommunistparti 1985 och därefter landets förste (och siste) president i knappt två år. Han blev populär i västvärlden för sina politiska initiativ glasnost (öppenhet) och perestrojka (nydaning) och arbetade internationellt för avspänning och nedrustning.

Michail Gorbatjov har tidigare skrivit bland annat boken Perestrojka (1987). Han tilldelades Nobels fredspris 1990.

Böcker