Hanne Kjöller: ”Ett helgpass på akuten är som att ta sig en bläcka”

Journalisten 14 oktober 2022.

Att kombinera journalistik och sjuksköterskeyrket är det bästa liv som går att leva, tycker Hanne Kjöller. Inga patienter har klagat på att vårdas av en opinionsskribent känd för ofta stränga åsikter.

Böcker